Boiler & SCADA Monitoring System capacity 3 ton/Hr with dual fuel burner CPF Mahachai

     การติดตั้งเครื่องกำเหนิดไอน้ำขนาด 3 ตัน (Boiler capacity 3 ton with dual fuel burner) ซึ่งสามารถใช้เชื่้อเพลิงได้ทั้งน้ำมันเตา และ LPG/ NG/ Biogas ในชุดหัวพ่นไฟเดียวกัน และมีการควบคุมและบันทึกผลด้วยระบบ SCADA ซึ่งทาง CPF มีเป้าหมายการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเข้ามาพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร์ให้มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม และเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม